Tarieven

De overheid heeft besloten om met ingang van 2013 de tarieven in de mondzorg weer vast te stellen per behandeling.

De tarieven zijn te vinden op de website van de NZA. Verderop deze pagina vindt u een samenvatting van deze tarieven m.b.t. behandelingen van een mondhygienist. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk.

Voor patiënten tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling door een mondhygiënist vanuit de basisverzekering.

I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK (C)

C11 Periodieke controle € 20,44

C13 Probleemgericht consult € 20,44

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81

C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89

c. Toeslagen en diversen

C80 Mondzorg aan huis € 16,14

II Maken en/of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto € 15,06

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 minuten) € 12,25

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,25

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,25

M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,20

M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14

M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,89

M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,50

M61 * Mondbeschermer € 24,20

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 6,99

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,45

VI Vullingen (V)

V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 10,76

V11 Eénvlaksvulling € 22,59

V12 Tweevlaksvulling € 36,04

V13 Drievlaksvulling € 46,79

V30 Sealen eerste element € 24,20

V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45

V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,38

c. Restauraties diversen

R29 roestvrijstalen kroon (Halltechniek) € 53,79

R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,55

R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,79

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,,53

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98

T22 Grondig reinigen wortel per element € 21,55

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na tandvleesbehandeling € 83,37

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 96,81

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 56,48

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 81,75

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist € 108,65

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 142,53

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 155,98

Diversen

T91 Pocketregistratie € 32,27

T92 Parodontiumregistratie € 64,54

T93 *Bacteriologisch onderzoek t.b.v. een tandvleesbehandeling € 37,65

T94 Behandeling tandvleesabces € 72,61

T57 Toepassing lokaal medicament € 58,09

T95 * (Draad)Spalk € 21,55

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68

XIV Uurtarieven (U)

U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 11,50

U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 176,40

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2017

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa , dan wel naar de website van de NVM

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.