Klachten

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn  behandelingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik  dan graag van u. Zo kan  ik samen met u naar een oplossing zoeken en herhaling van klachten voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg verbeteren.
Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich het beste wenden tot de direct betrokkene(n). In de praktijk blijkt dat klachten op deze wijze veelal snel op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden.

Informatiepunt en klachtenregeling?

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij de NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten).
De beroepsorganisatie van mondhygiënisten draagt zorg voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Alle vrijgevestigde mondhygiënisten – die lid zijn van de NVM – zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.

Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Adres:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort

Telefoon:

033-4216189