Behandelingen volwassenen

Een preventieve behandeling bij de mondhygiënist is gericht op het voorkomen van gebitsproblemen zoals tandvleesontsteking en cariës.

U krijgt advies en instructie hoe u uw gebit het beste kunt onderhouden. Daarnaast wordt uw gebit professioneel gereinigd en gepolijst.

Na de behandeling bespreken we met u op welke termijn u het beste terug kunt komen. Dit om het niveau van zelfzorg hoog te houden, uw gebit optimaal schoon te maken en eventuele problemen voor te zijn.

De behandeling bestaat, afhankelijk van de ernst van de situatie, uit een aantal fasen, te weten:

Pocketstatus/parodontiumstatus
Initiële behandeling (professionele gebitsreiniging)
Herbeoordeling
Nazorg
Eventueel specifieke behandelingen (kweek e.d.)

Pocketstatus/parodontiumstatus?

Een pocket- of parodontiumstatus geeft de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen weer. Deze status geeft informatie in welke mate uw tandvlees ontstoken is. Uw gebit wordt tand voor tand in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar het aantal aangetaste tanden en kiezen, de ernst van de ontsteking, en het aantal behandelingen dat voor u nodig is.

Initiële behandeling (professionele gebits-
reiniging)?

De initiële behandeling betreft een uitgebreide behandeling van de ontsteking. Het tandsteen, de tandplak en de bacteriën worden verwijderd. Tevens vinden er uitgebreide instructies van hulpmiddelen plaats.

Herbeoordeling?

Wanneer de initiële therapie voltooid is, wordt met u een afspraak gemaakt voor de herbeoordeling, meestal 3 – 4 maanden later. Tijdens deze behandeling wordt samen met u gekeken hoe de resultaten zijn, of er verbetering is opgetreden en of het voldoet aan de verwachte resultaten. Tevens worden de plekken waar het nog onrustig en nog niet in orde is, doorgenomen en genoteerd. Deze plekken zullen in de toekomst bij de onderhoudsbehandeling goed bijgehouden worden. Indien er verbetering is, zult u dit zelf al eerder waarnemen, het tandvlees bloedt dan minder, de slechte adem of vieze smaak verdwijnt. Tijdens deze behandeling wordt er ook een beetje tandsteen en/of aanslag verwijderd.

Nazorg?

Om de ontstane gezonde mondsituatie in stand te houden of te verbeteren is het nodig om regelmatig een bezoek aan de mondhygiënist te brengen. Afhankelijk van de situatie wordt er een afspraak gemaakt per 3, 4, 5 of 6 maanden. Onderhoudsbehandelingen zijn per patiënt en per situatie afhankelijk. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. leeftijd, algemene gezondheid, motivatie en inbreng, hoeveelheid tandsteen en ernst van de ontsteking.

Bacteriologisch kweek

Door middel van een bacteriologisch onderzoek (kweek) worden bacteriën met een papieren staafje uit de pocket gehaald. De staafjes worden vervolgens opgestuurd naar Laboral, een tandheelkundig laboratorium waar de bacteriën op kweek worden gezet. Er wordt gekeken naar welke (paropathogene) bacteriën er zich in de pocket bevinden. Aan de hand van deze bevindingen wordt er een persoonlijk therapie-advies gegeven.